July 5, 2010

Book Club

והערב, קצת תרבות.הבחור שלמעלה, חוץ מהיותו חתיך היסטרי (בעיני), כתב את הספר המשובח "בדידותם של המספרים הראשוניים". קצת קיטש, אבל עובד.

הנה אני מדגמן את העטיפה
ביקורת על "בדידותם של המספרים הראשוניים" אפשר למצוא פה

1 comment:

שיקסי\ said...

סליחה, אבל למה אין קרדיט למתרגם? :)

Back To Top