June 20, 2010

Pussycat

אמרתי כבר שאני מת על הפוסיקאט דולז? מת.
רק לא כל כך מחבב את הסולנית שלהן, ניקול שלזינגר או איך שלא קוראים לה, שמקילומטר רואים שמדובר בביץ' רצינית.
זה השיר שלהם שאני הכי אוהב. בכלל, מעדיף אותם בגרסא חמוצה ולא מרוצה."אני שונא את זה חלק"
אנחנו נוסעים לאט דרך השלג

בשדרה החמישית

רדיו כרגע היא

כל שאנו יכולים לשמועגבר אנחנו לא מדברים מאז שעזבנו

זה איחור כה

קר בחוץ

אבל בינינו

זה יותר גרוע כאןהעולם מאט אבל הלב שלי פועם מהר עכשיו

אני יודע שזה החלק שבו סוף מתחילאני לא יכול לקחת את זה עוד

חשבתי שאנחנו חזקים

כל מה שאנחנו עושים הוא להשתהות

מחליק בין אצבעותינו

אני לא רוצה לנסות עכשיו

כל מה שנשאר זה להתראות

מצא דרך זה אני יכול להגיד לך

אני שונאת את החלק הזה ממש כאן

אני שונאת את החלק הזה ממש כאן

אני פשוט לא יכול לקחת לך את הדמעות

אני שונאת את החלק הזה ממש כאןכל יום בשבע לוקח זירת ישן

נראה שאנחנו מחויבים לחוקי אותה השגרה

אני חייב לדבר איתך עכשיו "לפני שאנחנו הולכים לישון

אבל נישן פעם אני אגיד לך מה כואב ליהעולם מאט אבל הלב שלי פועם מהר עכשיו

אני יודע שזה החלק שבו סוף מתחיל

אני לא יכול לקחת את זה עוד

חשבתי שאנחנו חזקים

כל מה שאנחנו עושים הוא להשתהות

מחליק בין אצבעותינו

אני לא רוצה לנסות עכשיו

כל מה שנשאר זה להתראות

מצא דרך זה אני יכול להגיד לך

אני שונאת את החלק הזה ממש כאן

אני שונאת את החלק הזה ממש כאן

אני פשוט לא יכול לקחת לך את הדמעות

אני שונאת את החלק הזה ממש כאןאני יודע שאתה שואל אותי להיאחז

ולהמשיך כאילו שום דבר לא בסדר

אבל אין יותר זמן לשקרים

כי אני רואה את השמש שוקעת בתוך העינייםאני לא יכול לקחת את זה עוד

חשבתי שאנחנו חזקים

כל מה שאנחנו עושים הוא להשתהות

מחליק בין אצבעותינו

אני לא רוצה לנסות עכשיו

כל מה שנשאר זה להתראות

מצא דרך זה אני יכול להגיד לךאבל אני חייב לעשות את זה

אני חייב לעשות את זה

אני חייב לעשות את זה

אני שונאת את החלק הזהאני חייב לעשות את זה

אני חייב לעשות את זה

אני חייב לעשות את זהאני שונאת את החלק הזה ממש כאן

אני שונאת את החלק הזה ממש כאן

אני פשוט לא יכולה לקחת את הדמעות

אני שונאת את החלק הזה ממש כאן

1 comment:

שיקסע said...

אוי, זה שיר מושלם :)
דרך אגב, אני חחחחחחחחחחחחחחחוולה על ניקול. כזאת חולונית, פשוט להעריץ.

Back To Top