June 1, 2010

Marina Club


ראיינתי הערב את מרינה קבישר, א.ק.א מרינה מ"הישרדות".
היה נחמד. שבוע הבא הראיון + תמונות גורג'ס.

בינתיים שיר נאה שמוקדש למרינה.

(ודימה רושם לו עוד כוכבת טלוויזיונית שמזמזה אותו. אין לתאר את הכלב הזה)


No comments:

Back To Top