August 2, 2009

when love takes over

כמה מילים נכתבו על אירוע הירי מיום שבת?
אלפים.
ביום שבת הלכתי לאיזור עם דימה וגלשתי לתוך הצעדה וההפגנה בגן מאיר. סוג של סטונוול, רק בחום של 700 מעלות.
יפה לראות את מהירות התגובה ואת הסולידיריות של הקהילה.

לא היה לי לב לספר להם שקלבה עשתה את זה.
די לא יפה

1 comment:

Kalba said...

נוו אבל אמרתי לך שזו לא אני ישירות שעשיתי את הפיגוע!
לודוויג ראה שאימא בוכה כי היא רווקה אז הוא החליט להרוג את כל ההומואים שמורידים את מספר הרווקים הסטרייטים הפוטנציאליים..

Back To Top