March 18, 2009

האח הגדול רואה הכל

גם בניכר אני מקפיד להתעדכן

העיפו את דניאלה פיק???

wtf?????


הנה מחווה לכבוד הפיקית האהובה


3 comments:

Anonymous said...

my ears, my ears!

מזל שהערב התרמה/שירה הוא רק בשבוע הבא

Anonymous said...

פשוט שערוריה שהעיפו אותה, אבל האמת היא שזה היה קצת בלתי נמנע...

Kalba said...

אדוני אתה בחו"ל! אתה מוכן להעמיד פנים שישראל לא קיימת בבקשה!

Back To Top